Vítejte na stránkách pro certifikaci

webových prezentací a sadby. Logo web OK pro daný rok naleznete na stránkách prodejců sadby, kteří si nechali zkontrolovat obsah nezávislou organizací CZ BIOM, která tímto chrání nové zákazníky v oboru před účelově zkreslenými informacemi. Běžnou praxí je klamání ve způsobu přípravy půdy nebo slibovanými výnosy.

 • Když na webu pěstitele sadby RRD naleznete tento obrázek

  Když na internetu na webu pěstitele sadby RRD naleznete tento obrázek, tak to znamená, že web pěstitele byl zkontrolován českou asociací pro biomasu CZ Biom a nemusíte se bát, že se tam dozvíte zavádějící informace, které by mohly negativně ovlivnit vaši produkci, pokud se radami na tomto webu budete řídit. Důležité je, aby se dal obrázek prokliknout na standardyrrd.forinel.eu a mezi certifikovanými weby jste našli také web, kde je obrázek umístěn. Pokud tomu tak ...

  Přidáno 11.5.2015 | | Kategorie : Blog | Bez komentářů
 • Dnes se na Ministerstvu životního prostředí projednává – Japonský topol

  Podnět k ABK- Dopad zákona č. 41/2015 Sb. na možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) a zakládání agrolesnických systémů, případně uplatňování greeningu Výchozí situace: Zákon zakazuje pěstování plantáží dřevin v I. a II. třídě ochrany ZPF pod pokutou za přestupek, respektive správní delikt s účinností od 1.4. 2015 vychází to takto: -          do první a druhé třídy ochrany spadá cca 11,2 % BPEJ, které jsou však významné z hlediska rozlohy a zastoupení v ČR – týká se hlavně rovinatých a mírně svažitých ...

  Přidáno 11.5.2015 | | Kategorie : Blog | Bez komentářů
 • Certifikované weby

  Stránky firem, které byly zkontrolovány uvádíme na stránce Certifikované weby. Na stránkách uvádíme webové prezentace, které prošly kontrolou CZ BIOM a splňují základní kritéria, tj. neuvádí mylné a zavádějící informace za účelem snadného získání zákazníka a prodeje. Chráníme tím nové zákazníky v oboru.

  Přidáno 28.4.2015 | | Kategorie : Blog | Bez komentářů
 • Kde je možné letos (od roku 2015) využít japonský topol, vrby, obecně RRD v rámci zemědělské činnosti?

  Kde je možné letos (od roku 2015) využít japonský topol, vrby, obecně RRD v rámci zemědělské činnosti? Pokud má žadatel v LPIS více než 15 ha orné půdy, musí být alespoň 5 % z jeho výměry uvedené na deklaraci veškeré zemědělské půdy v rámci Jednotné žádosti vyčleněno jako plocha v ekologickém zájmu (tzv. plocha EFA). V roce 2015 lze jako EFA vyčlenit tyto plochy/prvky: - úhor využívaný v ekologickém zájmu, - krajinné prvky v ekologickém zájmu, - souvrať, - ...

  Přidáno 20.4.2015 | | Kategorie : Blog,Nezařazené | Bez komentářů
 • Jak je to nyní s výsadbami japonského topolu a vrb (RRD) na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany?

  1.4.2015 nabyl účinnost nový zákon 41/2015, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Řízení zahájená podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ...

  Přidáno 9.4.2015 | | Kategorie : Blog,Nezařazené | Bez komentářů
 • CZ Biom certifikuje weby a sadbu

  Každý pěstitel sadby si může nechat zkontrolovat obsah své webové prezentace. Certifikovaný web obsahuje logo s proklikem na webové stránky CZ BIOM standardyrrd.forinel.eu, kde si každý může zjistit relevantnost informací, a tak ověřit oprávněnost umístění loga potvrzujícího správnost publikovaných informací.

  Přidáno 21.10.2014 | | Kategorie : Blog,Nezařazené | Bez komentářů
 • CZ Biom staví webové stránky k ochraně spotřebitelů v oblasti RRD

  Za účelem zajištění pravdivých a správných informací na webových stránkách producentů reprodukčního materiálu energetických dřevin vydává česká asociace pro biomasu standardy a nabízí certifikaci webových prezentací. Logo umístěné na webové stránce producenta sadby bude zárukou, že obsah webu byl zkontrolován a neobsahuje žádné nepravdivé nebo zavádějící informace.

  Přidáno 3.5.2011 | | Kategorie : Blog,Nezařazené | Bez komentářů